ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้างต้น

ด้วยเทศบาลตำบลสิริราช ตำบ

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2565 – มี.ค 2565)

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบะญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

Read More »