ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้างต้น

ด้วยเทศบาลตำบลสิริราช ตำบ

Read More »