งานเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

Read More »