Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

Read More »

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

Read More »