22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

|

ทำไมต้องมีวันคุ้มครองโลก” หรือ Earth Day หลายคนอาจสงสัยและหาคำตอบ  จุดเริ่มต้นเรื่องนี้มาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบทั่วโลก

เริ่มในปี พ.ศ. 2505 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้รับการเสนอให้หยิบยกเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ ในปีต่อมา ได้เริ่มออกทัวร์ไปในมลรัฐต่าง ๆ  ทำให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวัน Earth Day วันที่ 22 เมษายน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ส่วนประเทศไทยจัดวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นครั้งแรกใน เมื่อปี พ.ศ. 2533  

สำหรับวัน Earth Day ปี 2567 นี้ มีการรณรงค์ภายใต้ธีม ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด (Planet VS Plastic) เชื่อมโยงให้เห็นว่าพลาสติกที่เราใช้กันทุกวันนี้ มีผลสะเทือนต่อความอยู่รอดของโลก หากไม่ได้รับการจัดการที่ดี เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตพลาสติกนั้นมาจากปิโตรเลียม กระบวนการผลิตพลาสติกมักใช้พลังงาน สร้างมลพิษ และปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยิ่งเราใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบสิ้นเปลือง หรือใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งไม่ถูกที่ถูกถัง พลาสติกมีโอกาสหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสัตว์หายาก หรือหากทิ้งขยะพลาสติกรวมกับขยะอื่นแล้วนำไปเผาในที่โล่งก็จะเกิดสารพิษออกสู่บรรยากาศ

เราจึงต้องช่วยกันลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากพลาสติก ด้วยกาลด ละ  เลิก ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้หลายครั้ง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้ได้นาน เพื่อลดการผลิตพลาสติกที่อาจก่อปัญหาและลดขยะที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI องค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนเราทุกคนมาร่วมดูแลโลกใบนี้ ด้วยการใช้พลาสติกอย่างชาญฉลาด และร่วมกัน “ห่วงใยโลกกว้าง  สรรค์สร้างท้องถิ่น”