โครงการ THE PANTRY OF SHARING ตู้ปันสุข

|

โครงการ THE PANTRY OF SHARING ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี” เป็นหนึ่งโครงการที่ดีที่ส่งต่อกันในสังคมออนไลน์ โดยนำแนวคิดมาจาก โครงการ Free Pantry ของต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สิ่งของที่นำมาแบ่งปันมีทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ขนม นม ไข่ไก่ โดยการสนับสนุนจาก ภาคส่วนต่างๆ อำเภอแม่ทะ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลสันดอนแก้ว คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลสิริราช บริษัท SCG ซิเมนต์ จำกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะสงฆ์ตำบลสันดอนแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลสิริราช ได้ร่วมกันตั้ง “ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลสิริราช” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้ว โดยตู้ปันสุข ตั้งอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ประชาชนสามารถเข้ามาเอาสิ่งของ หรือนำสิ่งของมามอบเพื่อแบ่งปัน ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น ในวันและเวลาราชการ และขอความร่วมมือ “หยิบไปแต่พอดี ”