โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน ในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒

|

เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน ในเขตเทศบาล โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา