โครงการอำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่ 2564

|

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ทะ จัดโครงการอำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยส่วนราชการต่างๆ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง กศน.อำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ สำนักงานประมงอำเภอแม่ทะ ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาแม่ทะ (ธกส) และเทศบาลตำบลสิริราช ออกบูตเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ณ วัดแม่วะ หมู่ 3 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง