โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2565

|

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ วัดบ้านอ้อ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ภายในงานมี กิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ