โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จัยทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลสิริราช ซึ่งเทศบาลตำบลสิริราช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสิริราช มีอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ยังต่อยอดสร้างกลุ่มอาชีพภายในชุมชน โดยโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ในครั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ ทำธูปสมุนไพร่ไล่ยุง และเจลสมุนไพร่ป้องกันยุง