โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ อปพร.ตำบลสันดอนแก้ว เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานเปิดโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ ที่ทำการตำรวจ ตำบลสันดอนแก้ว พร้อมตั้งจุดคัดกรอง โควิด 19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลสันดอนแก้ว ตลอด 24 ชั่วโมง