โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ลงพื้นที่ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่ อสม.ได้มีการสำรวจไว้แล้ว ซึ่งได้มีการทยอยมอบให้แต่ละหมู่บ้าน