โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2567

|

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาธินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องต่างๆ เช่น การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสิริราช