โครงการฝึกอบรมจัดทำฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2567

|

มื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำฝายชัลอน้ำ ประจำปี 2567 ณ ห้วยแม่ทาน บ้านแม่ทาน นำโดย นายสมพงษ์ วงค์ปิงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง – เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง – ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ