โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เหตุแผ่นดินไหว) เพื่อ เตรียมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหว ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ร่วมกับบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณภัยของเทศบาลได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำโดย นายสมพงษ์ วงศ์ปิงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา