เทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชัน ทางรัฐ

|

รัฐบาลได้ปรับรูปแบบการทำงาน ให้มีความทันสมัย รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้บริการของหน่วยงานรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีประกาศใช้กฎหมายอย่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลแอปทางรัฐ คือ แพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง โดยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการจากทางภาครัฐได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัสแค่ปลายนิ้ว แอปทางรัฐนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานประกันสังคม และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ทั้งนี้แอปทางรัฐมาพร้อมบริการต่าง ๆ มากมายณ ปัจจุบัน มีบริการมากกว่า 30 บริการที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลเครดิตบูโร เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หนังสือรับรองผลการทดสอบ O-Net ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ตรวจสอบใบสั่งจราจรและชำระค่าปรับ ตรวจสอบเงินสะสม กบข. ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงบริการค่าน้ำและค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code อีกทั้งยังมีแผนในอนาคตที่จะพัฒนาบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

เพื่อครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนมากกว่า 100 บริการ ทำให้ศูนย์รวมบริการภาครัฐเป็นที่สำคัญที่สุดในการให้บริการแก่ประชาชนที่เบ็ดเสร็จและสะดวกสบาย 24 ชั่วโมงประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ไปใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android