วันเทศบาล ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเข้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้การดำเนินงานกิจการของเทศบาลตำบลสิริราชสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต่อไป และพิธีรดน้ำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช