วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

|

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราชและส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา : กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณเทศบาลตำบลสิริราช และ ช่วงเย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะโดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี