รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gif Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช รอบ 6 เดือน

|