มอบสิ่งของเยียวยาผู้พิการ

|

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และนางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศบาลตำบลสิริราช นางสาววิภานันท์ คำก้อน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดไทย นำไปช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลสิริราช จำนวน 2 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019