มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน

|

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสิริราช มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จำนวน 9 หมู่บ้าน ของตำบลสันดอนแก้ว