พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

|

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเทศบาลสิริราช ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ การจัดกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช