พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม