พิธีรับวุติบัตรโรงเรียนเทศบาลสิริราช ปีการศึกษา 2565

|

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 โรงเรียนเทศบาลสิริราช ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนก้าวต่อไปในอนาคต ต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช