พิธีมอบผ้าห่ม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กุลเดชานันท์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ ดำเนินโครงการ “ธ.ก.ส คู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีที่ 9” ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้กับเกษตรกรลูกค้า และประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมอบผ้าห่ม และหมวกกันหนาวสำหรับใช้บรรเทาภัยหนาวกับคนในชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง