ผู้ว่าราชการลงพื้นที่ติดตามโครงการสิริราชโมเดล 2565

|

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศบาลตำบลสิริราช และคณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำขุนเหมืองในโครงการสิริราชโมเดล เพื่อประเมิน วิเคราะห์ ในการนำเสนอวิธีการสำหรับป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเกิดจากภัยแล้ง ณ เหมืองแม่ทาน SCG ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง