ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอแม่ทะคัพ ครั้งที่ 18″ประจำปี 2565

|

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมส่งทีมเทศบาลสิริราช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อำเภอแม่ทะคัพ ครั้งที่ 18″ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 10 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ทะวิทยา