ประชุม อปพร.ตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2565

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุม อปพร.ตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2565 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา อปพร.ตำบลสันดอนแก้ว ต่อไป ณ อาคาร เอนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา