ประชุมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลสิริราช

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร นายชัยโรจน์ เลิศวิไลรุ่งกิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช นายสุมิตร พรหมปาลิต รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราชนายทวี ศรีธิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นางสาววีรภรณ์ สมนำโปน เลขานายกเทศมนตรี โดยมี นางธนัชญาญ์ ขาวอ่อน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ให้การต้อนรับ และ แจ้งนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมลงพื้นที่ไปกองต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป