ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง