ประชาสัมพันธ์ เรื่องงดการเผาในทุกพื้นที่ ประจำปี 2566

|

จังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ควบคุมการเผา บูรณาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และป้องกันก่อนเกิดเหตุ ควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.25) เกินค่ามาตรฐาน จังหวัดลำปางประกาศ งดการเผาในทุกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันที่ 30 เมษายน 2566 ระยะเวลา 75 วัน เทศบาลตำบลสิริราช ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามที่ราชการกำหนด เพื่อลดหมอกควันในพื้นที่