ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔

|

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลสิริราช เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การใช้ Application Firemanสนใจติดต่อสอบถาม โทร ๐๕๔-๒๐๙๕๘๑ ในวันและเวลาราชการ