ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน พ้นภัย

|

องค์กรระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมมือกับสหพันธ์กาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และสภากาชาดไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน ‘พ้นภัย’ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว ก่อนหน้านี้เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที แอปพลิเคชันพ้นภัย เป็นแอปฯ ที่สภากาชาดไทยใช้เพื่อให้เหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสียหาย และเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบน iOS และ Android

iOS: https://apps.apple.com/th/app/phonphai/id1434801222

Android: https://play.google.com/store/apps/details…