ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยผู้แอบอ้างเป็นสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

|

เทศบาลตำบลสิริราช ได้รับแจ้งจากอำเภอแม่ทะ ว่าสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งว่าในปัจจุบันประชาชนถูกคุกคามจากการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งร่วมถึงการแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของสำนักงานฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องในภาคตลาดทุน ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง เทศบาลตำบลสิริราช ขอประชาสัมพันธ์ อย่าหลงเชื่อ โฆษณา ชักชวนลงทุน จากมิจฉาชีพแอบอ้าง สำนักงาน ก.ล.ต.