ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิริราช ประจำปีการศึกษา 2564

|

โรงเรียนเทศบาลสิริราช สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลสิริราช ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช โทร 054-209581 หรือ โรงเรียนเทศบาลสิริราช โทร 090-3241381