ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางรางสำเร็จเหมืองทุ่ง นายมีเดช กันชุม – นายศรีหมู่ ยศตุ้ย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|