ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564

|

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมการประกวดในพื้นที่ ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นางจุฑารัตน์ นวสกุลชัย ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทะ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช นายเปลี่ยน ทาจี กำนันตำบลสันดอนแก้ว นายบัญญัติ พรหมมาบุญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเด่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ และผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 15 คน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่
ด้วยวีดิทัศน์ให้คณะกรรมการได้รับชม