จิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสิริราช พนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลสันดอนแก้ว ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการนำของนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช