จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”

|

จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
นายสมเกียรติ์ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่ให้บริการ เหล่ากาดจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน ม.7 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบปะและพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชน ก็ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมในด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ทราบ
ส่วนราชการที่ออกให้บริการประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มาให้คำแนะนำในเรื่องการทำงานและการสร้างอาชีพ สำนักงานพลังงานมาสาธิตเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายโดยชาวบ้านในพื้นที่ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นอกจากจะนำถุงยังชีพมามอบให้ประชาชนแล้ว ยังบริการตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุฟรีอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ออกมาให้บริการประชาชนในครังนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา