งานประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอแม่ทะ ประจำปี 2566

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันดอนแก้ว ส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมงานประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอแม่ทะ ประจำปี 2566 โดยร่วมขบวนและสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง (พระเจ้าไม้แก่นจันทร์/พระเจ้าทันใจ) และรดน้ำดำหัวพระครูปริยัติสุนทร เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ พร้อมรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง และ ร่วมรดน้ำดำหัวนายสนั่น อินต๊ะขัติย์ อดีตปลัดจังหวัดลำปาง และ นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ (ประธานในพิธี) เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ