ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563

|

เทศบาลตำบลสิริราช ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลห่างยาเสพติด โดยกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 19-30 ธันวาคม 2563 (พิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน) ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสิริราช หมู่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ชมการแข่งขันฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองรุ่นประชาชน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน