กิจกรรม big cleaning day 1 มิถุนายน 2565

|

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ. สำนักงาน เทศบาลตำบลสิริราช โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลสิริราช