กฐินตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันดอนแก้ว และชมรมผู้สูงอายุตำบลสันดอนแก้ว บริษัท scg ซีเมนต์ จํากัด จัดงานกฐินตำบลสันดอนแก้ว ณ วัดบ้านเด่น หมู่ 8 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง