เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 มี.ค. 2563
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2563

13 มิ.ย. 2562
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช

06 มี.ค. 2562
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรี ประจำปีงบประมาณ

20 ก.พ. 2562
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18 ก.พ. 2562
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม

04 ม.ค. 2562
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช เทศบาลตำบลสิริราชขอเชิญชวนประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว ร่วมปฏิบัติภารกิจ ลำปางสะอาด ในแผนปฏิบัติการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

03 ม.ค. 2562
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี

04 ธ.ค. 2561
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช กิจกรรมการป้องกันการเผยแพร่ระบาดยาเสพติด ตำบลสันดอนแก้ว

28 ต.ค. 2561
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช งานประเพณีสลากภัต วัดบ้านแม่วะ ประจำปี พ.ศ.2561

09 ส.ค. 2561
ลำปาง แม่ทะ ทต.สิริราช โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลสิริราช

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th