ประกาศสอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป จากฝายแม่เกี๋ยง บ้านด่าน หมู่ ๒

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศราคากลางรางสำเร็จรูปฝายแม่เกี๋ยง บ้านด่าน หมู่ ๒

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓