ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.

กกต.เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ. โดยใช้เลขบัตรประชาชนในการค้นหาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึง เดือนกันยายน 25632.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลา ดังนี้-งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกันยายน 2563-งวดที่2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563-งวดที่3 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 25633.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้างชำระ ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 25634.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้ สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโวรัส Covid 19 ในสถานศึกษา

ส.ต.ต. ณรงค์ อุบลศรี ปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสิริราช พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสิริราช ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แยกนักเรียนที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียล และบันทึกข้อมูลอาการ โดยแจ้งผู้ปกครอง หากไม่มีประวัติเสี่ยงก็ให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ จัดจุดคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ให้นักเรียนและครู สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร จัดห้องเรียนให้ระบายอากาศได้ถ่ายเท ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ เครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้ อย่างสม่ำเสมอ ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยจากทางโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)