เทศบาลตำบลสิริราช

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ดาวน์โหลด
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ ส... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนใ... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลสิริราช ประจำปีการศึกษา 256... (23 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริร... (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเ... (24 ม.ค. 2563)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส การทุจริตประพฤติมิชอบ (30 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกั... (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม (22 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (22 เม.ย. 2562)
สรุปรายละเอียดผู้ใช้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (07 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสิริราชขอเชิญชวนประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว ร่วมปฏิบัติภารกิจ ลำปางสะอาด ใ... (04 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี (03 ม.ค. 2562)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ (28 ธ.ค. 2561)
รายงานผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปี 2561 (30 ต.ค. 2561)
เชิญชวนส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท.ต.สิริราช (28 ส.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (16 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเทศบาลพบประชาชน ปร... (23 มี.ค. 2563)  

การประชุมประชาคมท้องถิ่นร... (13 มิ.ย. 2562)  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน... (06 มี.ค. 2562)  

กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาช... (20 ก.พ. 2562)

โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธ... (18 ก.พ. 2562)

เทศบาลตำบลสิริราชขอเชิญชว... (04 ม.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจ... (03 ม.ค. 2562)

กิจกรรมการป้องกันการเผยแพ... (04 ธ.ค. 2561)

งานประเพณีสลากภัต วัดบ้าน... (28 ต.ค. 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมและจริย... (09 ส.ค. 2561)

การประชาคมระดับตำบลเพื่อเ... (08 ส.ค. 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (08 ส.ค. 2561)

ประชุมประชาคมเพิ่มเติม เป... (29 มี.ค. 2561)

งานฉลองซุ้มประตูวัดแม่วะ ... (01 ม.ค. 2561)

กำหนดการรับชำระภาษีประจำป... (01 ธ.ค. 2560)

ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่... (03 พ.ย. 2560)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิิรรา... (29 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ... (28 มี.ค. 2560)

กิจกรรม วันมาฆบูชา (11 ก.พ. 2560)

ประชุมประชาคมตำบลการจัดทำ... (25 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภ... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภ... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภูเขา บ... (17 มี.ค. 2563)  
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภูเขาขน... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภ... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภ... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมือ... (09 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมือ... (09 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเทลานฌาปนสถาน หมู่ที... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ด้วยวิธี... (13 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลานฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้... (13 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางก่อสร้างขุดวางท่อลอด คสล. บริเวณเหมืองวัง... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดวางท่อลอด คสล. บริเวณเหม... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลานฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (29 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดลำเหมืองวังโป่ง ... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองฝายนายเมืองดี อุ... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งบน จากฝายห้ว... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงดาดลำเหมืองวังโป่ง หมู่ที... (15 ม.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำแจ้ง (29 ก.พ. 2559)  
น้ำตกห้วยอ้อ (29 ก.พ. 2559)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th